Posouváme Vaše hospodaření

Naším cílem je napomoci racionálnímu využívání moderních technologií v rostlinné výrobě. Rádi bychom Vás seznámili s naší vizí vzájemné spolupráce nazvanou Farma 4.0. 

Naším partnerem pro digitalizaci zemědělství je společnost SAS AGRO s. r. o., který se zabývá tvorbou digitálních platforem pro správu a řízení farem. 

1. 〉Seznámení

Prvním krokem je nezávazné seznámení s Vaší farmou, během kterého si promluvíme o Vašich vizích, kterými se chcete ubírat. Podrobně s Vámi rozebereme prováděnou pěstební technologii a zanalyzujeme technické vybavení. Na základě tohoto seznámení Vám budeme moci navrhnout řešení šitá na míru Vaší farmy. 

2. 〉Vše začíná na poli

V případě navázání spolupráce je vhodné začít u samotných parametrů pozemku, tedy zaměřením hranic, krajinných prvků apod. Následně tyto data přeneseme do registru půdy LPIS a Vámi užívaných aplikací / platforem. Hranice pozemků dále využijeme pro stanovení optimálního pohybu pracovních souprav po pozemku, které společně s hranicemi pozemků nahrajeme do Vaší mechanizace vybavené GPS navigací. 

3. 〉Hodnocení půdních vlastností

Znalost půdních vlastností přináší rozhodující informace pro zvolení vhodné strategii agrotechnického zásahu. V současné době je možné využít různých metod hodnocení půdních vlastností. Prvním a nejjednodušším (i finančně) krokem je rozdělení pozemku do výnosových úrovní tzv. relativním výnosovým potenciálem. Následně je možné informace o pozemku doplňovat například laboratorními rozbory půdy nebo jinými, Vámi požadovanými alternativami.

4. 〉 První vlaštovka

První realizace variabilní aplikace (doporučujeme začít s variabilní aplikací N hnojiv) respektující potřebu jednotlivých částí pozemku. Předpisovou mapu nechte na nás nebo využijte služeb Vámi preferované nabízené platformy CropWise. Nabízíme také kurzy / webináře zaměřené na tvorbu předpisových map a jejich úpravu v aplikacích QGIS apod. Následně Vám pomůžeme s nahráním předpisové mapy do Vaší mechanizace a zúčastníme se Vaší první variabilní aplikace. 

5. 〉 Variabilní aplikace hnojiv a POR

Výborně! V předchozím kroku jsme si společně vyzkoušeli variabilní aplikaci. Pokud vše proběhlo správně a podle Vašich představ je čas na implementaci dalších variabilních aplikací na pozemcích, které jsou pro variabilní aplikace vhodné. Po hnojení N se nabízí například variabilní zásobní hnojení P, K nebo vápnění. Nelze opomenout ani variabilní aplikace fungicidů a morforegulátorů.

6. 〉 Selektivní aplikace

Pomyslným vrchol variabilních aplikací jsou selektivní (bodové / zonální) aplikace, které  jsou vhodné například u pozemků s lokálním poškozením zvěří, hraboši apod. Vyhodnocení poškozených míst probíhá bezpilotními prostředky (UAV). Výsledkem je vytvořená předpisová mapa s nulovou dávkou na poškozených místech. Předpisovou mapu lze kombinovat s předpisovými mapami pro variabilní aplikace hnojiv a POR.

Selektivní aplikace je spjata především s aplikací herbicidů. Aplikace je prováděna, obdobně jako u poškozených míst pozemku, na základě snímkování bezpilotními prostředky (UAV) a následné detekci jednotlivých plevelných rostlin. Herbicidní ochrana je poté cílena pouze na plevelné rostliny. Tato aplikace je vhodná pouze pro určité plodiny a je podmíněna vysokou technickou úrovní Vaší aplikační techniky. 

7. 〉 Zpracování GIS dat

V průběhu sezóny získávají zemědělci celou řadu užitečných agronomických dat. Mezi tyto data patří například výnosové a aplikační mapy, laboratorní rozbory půdy a další. Některá data jsou ale zatížena vysokým množstvím chyb (např. výnosové mapy) nebo jsou tato data v různých formátech, terminálech a aplikacích. Poskytujeme komplexní správu agronomických dat a přehlednou evidenci. Pro zákazníky, kteří si chtějí svá data zpracovávat sami nabízíme možnost seminářů / webinářů / kurzů zaměřených na danou problematiku. 

8. 〉 Zhodnocení spolupráce

Navrhujeme vyhodnocení vzájemné spolupráce, které může být uskutečněno v krátkém časovém období od provedené služby, pěstebního zásahu (např. selektivní aplikace) nebo po pěstební sezóně kdy zhodnotíme dlouhodobou vzájemnou spolupráci a s ní spojené výsledky.

9. 〉 Rentabilita rostlinné výroby / pozemku

Při dlouhodobém a kvalitním sběru agronomických dat v kombinaci s využíváním variabilních aplikací vyvstává otázka ziskovosti/rentability jednotlivých částí pozemku. To lze jednoduše zjistit v platformě FarmingOS společnosti SAS AGRO s. r. o., ve které společně s erudovanými ekonomy zabývajícími se zemědělskými subjekty vytváříme unikátní mapy ziskovosti / rentability pozemků. V těchto mapách jsou kromě promítnutého výnosu a aplikací promítnuty také veškeré dostupné náklady farmy (pachtovní smlouvy, doprava apod.). 

*Jednotlivé kroky spolupráce na sebe nemusí bezpodmínečně navazovat. Rozsah spolupráce závisí na individuálních požadavcích zákazníka.

Neváhejte nás kontaktovat ještě dnes a posuňte Vaši farmu kupředu!