Aktuality

Předsklizňové snímkování vegetace

V současné době provádíme takřka po celé České republice předsklizňové snímkování vegetace a to hned za několika účely vyčíslení poškození vegetace před sklizní, detekce zaplevelení především vytrvalými plevely a detekci drenáží a melioračních kanálů.

Naše služby provádíme do 3 dnů od objednání s dodáním výsledků do 5 dnů a proto ani blížící se termín sklizně nemusí být limitující pro uskutečnění vyhodnocení. Pozemek klientovi nasnímkujeme ve vysokém rozlišení s přesností RTK (+-2,5 cm), data pro zobrazení nahrajeme do platformy Cropwise Operations (prostřednictvím společnosti SAS AGRO), která umožňuje kromě zobrazení a stažení ortofotomap také celou řadu dalších pokročilých funkcí, například satelitní snímky PlanetScope v rozlišení 3×3 m. Neposlední řadě taképrovedeme vyčíslení (% neboha) poškození vegetace.

Aktuality

Jaro ve znamení detailního snímkování

Jarní sezóna se rozeběhla na plné obrátky nejen pro zemědělce ale i pro nás. V současné době snímkujeme vyhodnocujeme poškození, případně zaplevelené pozemků po celé České republice. Pro detailní snímkování využíváme celou řadu bezpilotních prostředků vybavených RGB a multispektrálními kamerami, přesností 2,5 cm rozlišením snímků na úrovni 2,5 cm/px (v případě detekce plevelů 1 mm/px). Zároveň jsme schopni, i při vysokémrozlišení snímků, denně vyhodnotit více než 500 ha zemědělské půdy.

A proč bezpilotní prostředky? Přestože našim zákazníkům zprostředkováváme platformu SAS Cropwise Operations, která nabízí satelitní snímky PlanetScope s rozlišením snímků 3×3 m. 

Aktuality

Školení pod vedením SAM DIMENSION

Tento týden jsme navštívili kampus University Hohenheim ve Stuttgartu, ve kterém sídlí náš partner SAM DIMENSION GmbH. Tento německo-český start-up se zaměřuje na detekci plevelů pomocí bezpilotních prostředků(dronů) za využití umělé inteligence. O našem partnerství jsme psali v minulosti zde. Cílem návštěvy bylo proškolení našeho týmu a seznámení s kolegy ze Stuttgartu.

Po seznámení s německými kolegy a dosavadními výsledky práce SAM DIMENSION jsme přešli k samotnému školení. Důvodem školení byl především speciální dron navržený pro potřeby snímkování ve vysokém rozlišení.

Aktuality

Data pro správná rozhodnutí

V současné době provádíme na farmách podzimní agronomickou kontrolu porostů, během které se často setkáváme s mezerovitostí, především řepky ozimé. Zemědělci si v extrémních případech pokládají otázku, zda mezerovitou řepku zaorat nebo porost udržet až do sklizně. Právě proto provádíme snímkování pozemku za účelem hodnocení mezerovitosti (%).

Na přiložených snímcích můžete vidět příklad mezerovité řepky ozimé, kterou jsme snímkovali a provedli hodnocení mezerovitosti (%). Mezerovitost v tomto případě dosahovala 28 %.

Aktuality

Aktuálně: variabilní setí obilnin

Technologie variabilního setí se v průběhu let rozšířila především u široko řádkových plodin, v současné době začíná být tato technologie velmi žádaná také u ozimých obilnin. Variabilní setí však, podle nás, není zárukou snížení spotřeby osiva ani zvýšení výnosu plodin. Variabilní setí vnímáme jako přizpůsobení počtu rostlin jednotlivým heterogenním částem pozemku.

Variabilní setí právě proto doporučujeme na farmách s vysokou heterogenitou pozemků v kombinaci s dalšími variabilními aplikacemi – morforegulací, fungicidní ochranou a hnojením N. Právě pozdější hnojení N může být negativně ovlivněno rozdílnými úrovněmi výsevku při zohlednění pouze aktuálního stavu vegetace vyjádřeného vegetačním indexem, podle kterého se typicky provádí produkční a kvalitativní hnojení pšenice ozimé.

Aktuality

Postemergentní selektivní aplikace v řepce ozimé

Rostliny ozimé řepky jsou v době vzcházení velmi slabé a vzešlý výdrol obilnin může vzcházející řepku během několika dní výrazně oslabit. Přesto plošná aplikace herbicidu nemusí být vždy nutná. V týdnu jsme připravovali předpisové mapy pro selektivní aplikace postemergentních herbicidů na několika pozemcích osetých řepkou ozimou, na kterých se následně cíleně aplikoval herbicid pouze na ohniska výdrolu obilnin.

Po vyhodnocení ohnisek zaplevelení a dodání předpisových map se na pozemku o výměře 30 ha aplikoval herbicid (propaquizafop) na pouhých 3,75 ha! Uspořili jsme tedy bezmála 88 % herbicidu. Při kalkulované ceně herbicidu 500Kč/ha dosáhla finanční úspora 13 125 . Kromě ekonomického hlediska jsme snížili stres vzcházející řepky ozimé a snížili ekologickou zátěž způsobenou herbicidy.

Aktuality

SAM DIMENSION

V současné době začínáme se společností SAM DIMENSION komerčně nabízet tuto technologii na farmách v České republice. Po požadavku zákazníka vybaveného vhodnou aplikační technikou pro selektivní aplikace (na dotaz) provedeme snímkování pozemku, poté vyhodnotíme zaplevelení a připravíme předpisovou mapu vhodnou pro danou aplikační techniku. Následně se budeme, pro hladký průběh, účastnit první společné selektivní aplikace.

V případě dotazu nebo zájmu o selektivní aplikace nás neváhejte kontaktovat.

Aktuality

Zaměření hranic pozemků za pomoci bezpilotních prostředků

V rámci vyměřování hranic pozemků využíváme mimo jiné také bezpilotních prostředků (UAV). Díky tomu dokážeme zákazníkům poskytnout také vizualizaci zájmového území. V uplynulých dnech jsme provedli několik realizací a rádi bychom Vás v krátkosti seznámili s průběhem a výsledkem naší práce.

Příkladem může být pozemek osetý vojtěškou, který byl poškozený pojezdem stavební techniky u nově vznikající vodní nádrže. Zákazník nás požádal o zjištění rozsahu způsobených škod (m²) a zaměření nové hranice pozemku. Pozemek jsme nasnímkovali bezpilotním prostředkem, …….

Aktuality

Posklizňová selektivní aplikace herbicidů

V současné době je ideální čas na detekci především vytrvalých plevelů (pcháč oset, pýr plazivý) v dozrávajících obilninách a řepce. Kdy na základě snímkování a následné detekci plevelů připravujeme předpisové mapy pro cílenou posklizňovou aplikaci v meziporostním období. Tvorbu předpisových map zajišťujeme na nižších stovkách hektarů po celé České republice. Jedná se především o selektivní aplikace totálních herbicidů (glyfosát). Máme ale také dobré zkušenosti s aplikací graminicidů během vegetace.

Přípravu předpisových map pro selektivní aplikaci herbicidu připravujeme na klíč a zákazníkovi předáváme předpisovou mapu. Prvních aplikací se účastníme osobně, abychom zákazníkům, obsluhám napomohli při prvních selektivních aplikacích. Obrázky 1. až 4. znázorňují průběh tvorby předpisové mapy pro selektivní aplikaci.

Aktuality

Monitoring chmelnice


Chybějící rostliny chmele mohou představovat citelné snížení výnosového potenciálu chmelnice. V současné době ověřujeme možnosti detekce chybějících rostlin pro jednodušší dosadbu rostlin chmele. Výsledkem detekce je stanovení přesného počtu rostlin chmele na jednotku plochy a GPS souřadnice chybějících rostlin.