Školení pod vedením SAM DIMENSION

Tento týden jsme navštívili kampus University Hohenheim ve Stuttgartu, ve kterém sídlí nášpartner SAM DIMENSION GmbH. Tento německo-český start-up se zaměřuje na detekci plevelů pomocí bezpilotních prostředků (dronů) za využití umělé inteligence. O našem partnerství jsme psali v minulosti zde. Cílem návštěvy bylo proškolení našeho týmu a seznámení s kolegy ze Stuttgartu.

Po seznámení s německými kolegy a dosavadními výsledky práce SAM DIMENSION jsme přešli k samotnému školení. Důvodem školení byl především speciální dron navržený propotřeby snímkování ve vysokém rozlišení.

Obr. 1 Prvotní seznámení s jednotlivými částmi bezpilotního prostředku (dronu).

Obr. 2 Od sestavení bezpilotního prostředku (dronu) a následného tréninkového snímkování nás neodradilo ani špatné počasí.

Obr. 3 Během školení jsme si mohli pod vedením zkušených pilotů ověřit schopnosti bezpilotního prostředku (dronu).

V závěru našeho školení jsme absolvovali také velmi příjemnou prohlídku kampusu University Hohenheim. Kampus zahrnuje kromě moderních budov i rozlehlý zámek, ve kterém se kromě učeben, kanceláří a rektorátu nachází také muzeum.

Obr. 4 Univerzita byla založena v roce 1818 a je nejstarší univerzitou ve Stuttgartu.

Obr. 5 Nahlédli jsme také útrob zámecké budovy, ve které se kromě učeben, kanceláří rektorátu nachází také muzeum.

Se společností SAM DIMENSION sdílíme nejen nadšení a zápal, ale především zájem poskytovat kvalitní služby s ekonomickým ale i ekologickým přesahem. V letošním roce bychom rádi rozšířili selektivní aplikace mezi farmáře nejen v České republice a na Slovensku, ale také v Polsku. V případě zájmu o konzultaci nebo selektivní aplikaci nás neváhejte kontaktovat.

Další aktuality

Jaro ve znamení detailního snímkování

Jarní sezóna se rozeběhla na plné obrátky nejen pro zemědělce ale i pro nás. V současnédobě snímkujeme avyhodnocujeme poškození, případně zaplevelené pozemků po celé Českérepublice.

Předsklizňové snímkování vegetace

V současné době provádíme takřka po celé České republice předsklizňové snímkování vegetace a to hnedza několika účely vyčíslení poškození vegetace před sklizní, detekce zaplevelení předevšímvytrvalými plevely a detekci drenáží a melioračních kanálů.

Data pro správná rozhodnutí

V současné době provádíme na farmách podzimní agronomickou kontrolu porostů, během které se často setkáváme s mezerovitostí, především řepky ozimé.

Aktuálně: variabilní setí obilnin

Technologie variabilního setí se v průběhu let rozšířila především u širokořádkových plodin,v současné době začíná být tato technologie velmi žádaná také u ozimých obilnin.

Postemergentní selektivní aplikace v řepce ozimé

Rostliny ozimé řepky jsou v době vzcházení velmi slabé a vzešlý výdrol obilnin může vzcházející řepku během několika dní výrazně oslabit.

SAM DIMENSION

V současné době začínáme se společností SAM DIMENSION komerčně nabízet tuto technologii na farmách v České republice.

Zaměření hranic pozemků za pomoci bezpilotních prostředků

V rámci vyměřování hranic pozemků využíváme mimo jiné také bezpilotních prostředků(UAV). Díky tomu dokážeme zákazníkům poskytnout také vizualizaci zájmového území.

Posklizňová selektivní aplikace herbicidů

V současné době je ideální čas na detekci především vytrvalých plevelů (pcháč oset, pýr plazivý) v dozrávajících obilninách a řepce. Kdy na základě snímkování a následné detekci plevelů připravujeme předpisové mapy pro cílenou posklizňovou aplikaci v meziporostním období.

Monitoring chmelnice


Chybějící rostliny chmele mohou představovat citelné snížení výnosového potenciálu chmelnice. V současné doběověřujeme možnosti detekce chybějících rostlin pro jednodušší dosadbu rostlin chmele.