Postemergentní selektivní aplikace v řepce ozimé

Rostliny ozimé řepky jsou v době vzcházení velmi slabé a vzešlý výdrol obilnin může vzcházející řepku během několika dní výrazně oslabit. Přesto plošná aplikace herbicidu nemusí být vždy nutná. V týdnu jsme připravovali předpisové mapy pro selektivní aplikace postemergentních herbicidů na několika pozemcích osetých řepkou ozimou, na kterých se následně cíleně aplikoval herbicid pouze na ohniska výdrolu obilnin.

Po vyhodnocení ohnisek zaplevelení a dodání předpisových map se na pozemku o výměře 30 ha aplikoval herbicid (propaquizafop) na pouhých 3,75 ha! Uspořili jsme tedy bezmála 88 % herbicidu. Při kalkulované ceně herbicidu 500 Kč/ha dosáhla finanční úspora 13 125 . Kromě ekonomického hlediska jsme snížili stres vzcházející řepky ozimé a snížili ekologickou zátěž způsobenou herbicidy.

V případě zájmu o selektivní aplikace nebo konzultaci nás neváhejte kontaktovat.

Obr. 1 Samochodný postřikovač John Deere R4150i

Obr. 2 Předpisová mapa

Obr. 3 Předpisová mapa nahraná do terminálu John Deere

Obr. 4 Průběh selektivní aplikace herbicidu

Obr. 5 Průběh selektivní aplikace herbicidu pohledem terminálu

Obr. 6 Průběh selektivní aplikace herbicidu

Obr. 7 Detail hranice zájmového území

Další aktuality

Jaro ve znamení detailního snímkování

Jarní sezóna se rozeběhla na plné obrátky nejen pro zemědělce ale i pro nás. V současnédobě snímkujeme avyhodnocujeme poškození, případně zaplevelené pozemků po celé Českérepublice.

Školení pod vedením SAM DIMENSION

Tento týden jsme navštívili kampus University Hohenheim ve Stuttgartu, ve kterém sídlí náš partner SAMDIMENSION GmbH. 

Data pro správná rozhodnutí

V současné době provádíme na farmách podzimní agronomickou kontrolu porostů, během které se často setkáváme s mezerovitostí, především řepky ozimé.

Aktuálně: variabilní setí obilnin

Technologie variabilního setí se v průběhu let rozšířila především u širokořádkových plodin,v současné době začíná být tato technologie velmi žádaná také u ozimých obilnin.

Předsklizňové snímkování vegetace

V současné době provádíme takřka po celé České republice předsklizňové snímkování vegetace a to hnedza několika účely vyčíslení poškození vegetace před sklizní, detekce zaplevelení předevšímvytrvalými plevely a detekci drenáží a melioračních kanálů.

SAM DIMENSION

V současné době začínáme se společností SAM DIMENSION komerčně nabízet tuto technologii na farmách v České republice.

Zaměření hranic pozemků za pomoci bezpilotních prostředků

V rámci vyměřování hranic pozemků využíváme mimo jiné také bezpilotních prostředků(UAV). Díky tomu dokážeme zákazníkům poskytnout také vizualizaci zájmového území.

Posklizňová selektivní aplikace herbicidů

V současné době je ideální čas na detekci především vytrvalých plevelů (pcháč oset, pýr plazivý) v dozrávajících obilninách a řepce. Kdy na základě snímkování a následné detekci plevelů připravujeme předpisové mapy pro cílenou posklizňovou aplikaci v meziporostním období.

Monitoring chmelnice


Chybějící rostliny chmele mohou představovat citelné snížení výnosového potenciálu chmelnice. V současné doběověřujeme možnosti detekce chybějících rostlin pro jednodušší dosadbu rostlin chmele.