Data pro správná rozhodnutí

V současné době provádíme na farmách podzimní agronomickou kontrolu porostů, během které se často setkáváme s mezerovitostí, především řepky ozimé. Zemědělci si v extrémních případech pokládají otázku, zda mezerovitou řepku zaorat nebo porost udržet až do sklizně. Právě proto provádíme snímkování pozemku za účelem hodnocení mezerovitosti (%).

Na přiložených snímcích můžete vidět příklad mezerovité řepky ozimé, kterou jsme snímkovali a provedli hodnocení mezerovitosti (%). Mezerovitost v tomto případě dosahovala 28 %. Zákazník se rozhodl řepku ozimou ponechat. Vytvořili jsme tedy předpisovou mapu pro selektivní aplikaci POR a hnojiv. Předpisovou mapu lze využít pro více aplikací. V průběhu podzimu bude (byl) aplikován například morforegulátor. Selektivní aplikace nedoporučujeme u insekticidní ochrany.

Služba přináší:

✅ Rozhodování založené na datech

✅ Možnost selektivní aplikace

Obr. 1 Mezerovitost řepky ozimé je velmi dobře patrná z bezpilotního prostředku

Obr. 2 Rozdílné vnímání plochy

a) RGB snímek pozemku

b) Zelená – plocha s řepkou ozimou

c) Červená – mezerovistost, půda bez pokryvu

d) Zelono-červená – kombinace

Obr. 3 Předpisová mapa ohraničující řepku ozimou (podklad pro selektivní aplikace)

Obr. 4 Obdobným způsobem lze řešit i menší ohniska poškození hrabošem

V případě zájmu o podzimní monitoring nás neváhejte kontaktovat.

Další aktuality

Jaro ve znamení detailního snímkování

Jarní sezóna se rozeběhla na plné obrátky nejen pro zemědělce ale i pro nás. V současnédobě snímkujeme avyhodnocujeme poškození, případně zaplevelené pozemků po celé Českérepublice.

Školení pod vedením SAM DIMENSION

Tento týden jsme navštívili kampus University Hohenheim ve Stuttgartu, ve kterém sídlí náš partner SAMDIMENSION GmbH. 

Předsklizňové snímkování vegetace

V současné době provádíme takřka po celé České republice předsklizňové snímkování vegetace a to hnedza několika účely vyčíslení poškození vegetace před sklizní, detekce zaplevelení předevšímvytrvalými plevely a detekci drenáží a melioračních kanálů.

Aktuálně: variabilní setí obilnin

Technologie variabilního setí se v průběhu let rozšířila především u širokořádkových plodin,v současné době začíná být tato technologie velmi žádaná také u ozimých obilnin.

Postemergentní selektivní aplikace v řepce ozimé

Rostliny ozimé řepky jsou v době vzcházení velmi slabé a vzešlý výdrol obilnin může vzcházející řepku během několika dní výrazně oslabit.

SAM DIMENSION

V současné době začínáme se společností SAM DIMENSION komerčně nabízet tuto technologii na farmách v České republice.

Zaměření hranic pozemků za pomoci bezpilotních prostředků

V rámci vyměřování hranic pozemků využíváme mimo jiné také bezpilotních prostředků(UAV). Díky tomu dokážeme zákazníkům poskytnout také vizualizaci zájmového území.

Posklizňová selektivní aplikace herbicidů

V současné době je ideální čas na detekci především vytrvalých plevelů (pcháč oset, pýr plazivý) v dozrávajících obilninách a řepce. Kdy na základě snímkování a následné detekci plevelů připravujeme předpisové mapy pro cílenou posklizňovou aplikaci v meziporostním období.

Monitoring chmelnice


Chybějící rostliny chmele mohou představovat citelné snížení výnosového potenciálu chmelnice. V současné doběověřujeme možnosti detekce chybějících rostlin pro jednodušší dosadbu rostlin chmele.