Posklizňová selektivní aplikace herbicidů

V současné době je ideální čas na detekci především vytrvalých plevelů (pcháč oset, pýr plazivý) v dozrávajících obilninách a řepce. Kdy na základě snímkování a následné detekci plevelů připravujeme předpisové mapy pro cílenou posklizňovou aplikaci v meziporostním období. Tvorbu předpisových map zajišťujeme na nižších stovkách hektarů po celé České republice. Jedná se především o selektivní aplikace totálních herbicidů (glyfosát). Máme ale také dobré zkušenosti s aplikací graminicidů během vegetace.

 

Přípravu předpisových map pro selektivní aplikaci herbicidu připravujeme na klíč a zákazníkovi předáváme předpisovou mapu. Prvních aplikací se účastníme osobně, abychom zákazníkům, obsluhám napomohli při prvních selektivních aplikacích. Obrázky 1. až 4. znázorňují průběh tvorby předpisové mapy pro selektivní aplikaci. Zákazníka dlouhodobě trápí vytrvalé plevele a rozhodl se pro efektivní cílenou/selektivní aplikaci. V tomto případě bude aplikován herbicid na výměře 1,3 ha z celkových 15,2 ha, což představuje aplikaci na 8,5 % pozemku. Reálná oblast zaplevelení je přitom ještě nižší. Po konzultaci se zákazníkem byl stanoven ochranný buffer (aplikace okolo zaplevelení) na vzdálenost 2 metry. V případě zájmu o selektivní aplikace nás neváhejte kontaktovat.

Obr. 1 Dron vybavený RGB a multispektrální kamerou s přesností RTK během snímkování pozemku

Obr. 2 Detail zaplevelení

Obr. 3 Detail zaplevelení

Obr. 4 Předpisová mapa pro selektivní aplikaci herbicidu v meziporostním období.

Další aktuality

Jaro ve znamení detailního snímkování

Jarní sezóna se rozeběhla na plné obrátky nejen pro zemědělce ale i pro nás. V současnédobě snímkujeme avyhodnocujeme poškození, případně zaplevelené pozemků po celé Českérepublice.

Školení pod vedením SAM DIMENSION

Tento týden jsme navštívili kampus University Hohenheim ve Stuttgartu, ve kterém sídlí náš partner SAMDIMENSION GmbH. 

Data pro správná rozhodnutí

V současné době provádíme na farmách podzimní agronomickou kontrolu porostů, během které se často setkáváme s mezerovitostí, především řepky ozimé.

Aktuálně: variabilní setí obilnin

Technologie variabilního setí se v průběhu let rozšířila především u širokořádkových plodin,v současné době začíná být tato technologie velmi žádaná také u ozimých obilnin.

Postemergentní selektivní aplikace v řepce ozimé

Rostliny ozimé řepky jsou v době vzcházení velmi slabé a vzešlý výdrol obilnin může vzcházející řepku během několika dní výrazně oslabit.

SAM DIMENSION

V současné době začínáme se společností SAM DIMENSION komerčně nabízet tuto technologii na farmách v České republice.

Zaměření hranic pozemků za pomoci bezpilotních prostředků

V rámci vyměřování hranic pozemků využíváme mimo jiné také bezpilotních prostředků(UAV). Díky tomu dokážeme zákazníkům poskytnout také vizualizaci zájmového území.

Předsklizňové snímkování vegetace

V současné době provádíme takřka po celé České republice předsklizňové snímkování vegetace a to hnedza několika účely vyčíslení poškození vegetace před sklizní, detekce zaplevelení předevšímvytrvalými plevely a detekci drenáží a melioračních kanálů.

Monitoring chmelnice


Chybějící rostliny chmele mohou představovat citelné snížení výnosového potenciálu chmelnice. V současné doběověřujeme možnosti detekce chybějících rostlin pro jednodušší dosadbu rostlin chmele.