Předsklizňové snímkování vegetace

V současné době provádíme takřka po celé České republice předsklizňové snímkování vegetace a to hned za několika účely vyčíslení poškození vegetace před sklizní, detekce zaplevelení především vytrvalými plevely a detekci drenáží a melioračních kanálů.

Obr. 1 K detekci využíváme celou řadu bezpilotních prostředků. Například i DJI Mavic 3M.

Obr. 1 K detekci využíváme celou řadu bezpilotních prostředků. Například i DJI Mavic 3M.

Naše služby provádíme do 3 dnů od objednání s dodáním výsledků do 5 dnů a proto ani blížící se termín sklizně nemusí být limitující pro uskutečnění vyhodnocení. Pozemek klientovi nasnímkujeme ve vysokém rozlišení přesností RTK (+-2,5 cm), data pro zobrazení nahrajeme do platformy Cropwise Operations (prostřednictvím společnosti SAS AGRO), která umožňuje kromě zobrazení a stažení ortofotomap také celou řadu dalších pokročilých funkcí, například satelitní snímky PlanetScope v rozlišení 3×3 m. Neposlední řadě také provedeme vyčíslení (% neboha) poškození vegetace.

Obr. 2 Vyčíslení poškození zvěří v ozimé řepce.

Obr. 2 Vyčíslení poškození zvěří v ozimé řepce.

Letošní rok je rokem vytrvalých plevelů pcháče osetu. V průběhu jara se s ním setkáváme takřka ve všech plodinách, od cukrové řepy po pšenici ozimou. Nadneseně „výhodou“ vytrvalých plevelů je jejich stálost v místě, což nám umožňuje v pokročilých fázích vegetace uskutečnit snímkování a detekci zaplevelení a lokální aplikaci herbicidů provést po sklizni v meziporostním období nebo v následující plodině.

Obr. 3 Detekce zaplevelení vytrvalými plevely (pcháč oset) pro pozdější selektivní aplikaci.

Obr. 3 Detekce zaplevelení vytrvalými plevely (pcháč oset) pro pozdější selektivní aplikaci.

Kromě vytrvalých plevelů pozorujeme vysoký nárůst durmanu obecného. Durman obecný je velmi nebezpečný (prudce jedovatý) plevel z čeledi lilkovitých.

Obr. 4 V průběhu týdne jsme detekovali také durman obecný pro lokální aplikaci herbicidu.

Obr. 4 V průběhu týdne jsme detekovali také durman obecný pro lokální aplikaci herbicidu.

Durman obecný se vyskytuje v okopaninách, obilninách nebo také kukuřici, ve které je obtížně detekovatelný pro své pozdní vzcházení. Ale i s touto skutečností si dokážeme poradit a durman bezpečně identifikovat pro okamžitou lokální aplikaci herbicidu.

Obr. 5 Durman obecný je velmi nebezpečný (prudce jedovatý) plevel z čeledi lilkovitých.

Obr. 5 Durman obecný je velmi nebezpečný (prudce jedovatý) plevel z čeledi lilkovitých.

Velmi diskutované téma jsou drenáže a meliorační kanály, které nejsou vždy v místech, ve kterých mají být, případně jsou poškozené. Jejich hledání může být zdlouhavé a málo efektivní. Přesto, především v sušších regionech, jsou melioračních kanály vidět i bez větší námahy pomocí bezpilotních prostředků.

Obr. 6 Především v sušších regionech jsou melioračních kanály vidět i bez větší námahy.

Obr. 6 Především v sušších regionech jsou melioračních kanály vidět i bez větší námahy.

Po nasnímkování předáme zákazníkovi přesné GPS souřadnice drenážních a melioračních kanálů, zároveň také nabízíme vytyčení celé sítě na pozemku.

Obr. 7 Detekce drenáží a melioračních kanálů s přesnou GPS polohou.

Obr. 7 Detekce drenáží a melioračních kanálů s přesnou GPS polohou.

Chcete znát poškození Vašeho pozemku, lokálně aplikovat herbicidy nebo zaměřit drenáže a melioračních kanály? Hledáte partnera, který Vám poskytne nejen platformu, ale také podporu při vytváření předpisových map a zhodnotí s Vámi výslednou práci? Neváhejte nás kontaktovat.

Další aktuality

Jaro ve znamení detailního snímkování

Jarní sezóna se rozeběhla na plné obrátky nejen pro zemědělce ale i pro nás. V současnédobě snímkujeme avyhodnocujeme poškození, případně zaplevelené pozemků po celé Českérepublice.

Školení pod vedením SAM DIMENSION

Tento týden jsme navštívili kampus University Hohenheim ve Stuttgartu, ve kterém sídlí náš partner SAMDIMENSION GmbH. 

Data pro správná rozhodnutí

V současné době provádíme na farmách podzimní agronomickou kontrolu porostů, během které se často setkáváme s mezerovitostí, především řepky ozimé.

Aktuálně: variabilní setí obilnin

Technologie variabilního setí se v průběhu let rozšířila především u širokořádkových plodin,v současné době začíná být tato technologie velmi žádaná také u ozimých obilnin.

Postemergentní selektivní aplikace v řepce ozimé

Rostliny ozimé řepky jsou v době vzcházení velmi slabé a vzešlý výdrol obilnin může vzcházející řepku během několika dní výrazně oslabit.

SAM DIMENSION

V současné době začínáme se společností SAM DIMENSION komerčně nabízet tuto technologii na farmách v České republice.

Zaměření hranic pozemků za pomoci bezpilotních prostředků

V rámci vyměřování hranic pozemků využíváme mimo jiné také bezpilotních prostředků(UAV). Díky tomu dokážeme zákazníkům poskytnout také vizualizaci zájmového území.

Posklizňová selektivní aplikace herbicidů

V současné době je ideální čas na detekci především vytrvalých plevelů (pcháč oset, pýr plazivý) v dozrávajících obilninách a řepce. Kdy na základě snímkování a následné detekci plevelů připravujeme předpisové mapy pro cílenou posklizňovou aplikaci v meziporostním období.

Monitoring chmelnice


Chybějící rostliny chmele mohou představovat citelné snížení výnosového potenciálu chmelnice. V současné doběověřujeme možnosti detekce chybějících rostlin pro jednodušší dosadbu rostlin chmele.