Jaro ve znamení detailního snímkování

Jarní sezóna se rozeběhla na plné obrátky nejen pro zemědělce ale i pro nás. V současné době snímkujeme a vyhodnocujeme poškození, případně zaplevelené pozemků po celé České republice. Pro detailní snímkování využíváme celou řadu bezpilotních prostředků vybavených RGB a multispektrálními kamerami, přesností 2,5 cm a rozlišením snímků na úrovni 2,5 cm/px (v případě detekce plevelů 1 mm/px). Zároveň jsme schopni, i při vysokém rozlišení snímků, denně vyhodnotit více než 500 ha zemědělské půdy.

Obr. 1 DJI Mavic 3 Enterprise vybavený RGB a multispektrální kamerou s přesností 2,5 cm.

Obr. 1 K detekci využíváme celou řadu bezpilotních prostředků. Například i DJI Mavic 3M.

A proč bezpilotní prostředky? Přestože našim zákazníkům zprostředkováváme platformu SAS Cropwise Operations, která nabízí satelitní snímky PlanetScope s rozlišením snímků 3×3 m. V některých případech při selektivních aplikacích nemusí ani tyto snímky zákazníkům stačit a je nutné využít bezpilotní prostředky. Zároveň ale doporučujeme pro variabilní aplikace využít nižší rozlišení snímků (předpisových map) z důvodu omezených možností aplikační techniky.

Obr. 2 Rozdíl v kvalitě obrazových dat mezi PlanetScope a Sentinel-2.

Obr. 2 Rozdíl v kvalitě obrazových dat mezi PlanetScope a Sentinel-2.

Typickým letošním příkladem je poškození zamokřením nebo škůdci (hraboši), kdy pozemky nasnímkujeme v rozlišení 2,5 cm/px (rozlišení dle přání zákazníka), seznámíme zákazníka s výsledky a zároveň zašleme ortofotomapu, případně předpisovou mapu pro selektivní aplikaci. Přestože se úspora nemusí zdát velká, je možné předpisovou mapu využít opakovaně a zvýšit tak finanční i ekologický přínos snímkování a hodnocení. Z našich výsledků vyplývá úspora (u poškození) od 0,2 do 11 %. Pokud zákazník využívá platformu SAS Cropwise Operations můžeme snímky nahrát do platformy a zákazník je dlouhodobě k dispozici.

Obr. 3 Detail řepky ozimé snímkované v rozlišení 2,5 cm/px.

Obr. 3 Detail řepky ozimé snímkované v rozlišení 2,5 cm/px.

Výsledky mohou sloužit i pro vymáhání škod způsobené například pohybem lesní technikynebo opravami stožárů vysokého napětí.

Obr. 4 Identifikace poškozených míst na pozemku.

Obr. 4 Identifikace poškozených míst na pozemku.

Rozhodujete se jakou předpisovou mapu využít? Zda pro selektivní nebo variabilní aplikaci? S námi nemusíte! Umíme připravit předpisovou mapu, která kombinuje selektivní a variabilní aplikace. Můžete tedy vynechat poškozená místa a zároveň dávkovat hnojivo nebo přípravky na ochranu rostlin dle potřeby konkrétní části pozemku.

Obr 5 Předpisová mapa pro selektivní a zároveň variabilní aplikace (MyJohnDeere)

Obr 5 Předpisová mapa pro selektivní a zároveň variabilní aplikace (MyJohnDeere)

Rozhodujete se jak naložit s Vaším poškozeným pozemkem nebo chcete začít svariabilními nebo selektivními aplikacemi? Hledáte partnera, který Vám poskytne nejenplatformu, ale také podporu při vytváření předpisových map a zhodnotí s Vámi výslednoupráci? Neváhejte nás kontaktovat.

Další aktuality

Předsklizňové snímkování vegetace

V současné době provádíme takřka po celé České republice předsklizňové snímkovánívegetace a to hned za několika účely vyčíslení poškození vegetace před sklizní, detekcezaplevelení především vytrvalými plevely a detekci drenáží a melioračních kanálů.

Školení pod vedením SAM DIMENSION

Tento týden jsme navštívili kampus University Hohenheim ve Stuttgartu, ve kterém sídlí náš partner SAMDIMENSION GmbH. 

Data pro správná rozhodnutí

V současné době provádíme na farmách podzimní agronomickou kontrolu porostů, během které se často setkáváme s mezerovitostí, především řepky ozimé.

Aktuálně: variabilní setí obilnin

Technologie variabilního setí se v průběhu let rozšířila především u širokořádkových plodin,v současné době začíná být tato technologie velmi žádaná také u ozimých obilnin.

Postemergentní selektivní aplikace v řepce ozimé

Rostliny ozimé řepky jsou v době vzcházení velmi slabé a vzešlý výdrol obilnin může vzcházející řepku během několika dní výrazně oslabit.

SAM DIMENSION

V současné době začínáme se společností SAM DIMENSION komerčně nabízet tuto technologii na farmách v České republice.

Zaměření hranic pozemků za pomoci bezpilotních prostředků

V rámci vyměřování hranic pozemků využíváme mimo jiné také bezpilotních prostředků(UAV). Díky tomu dokážeme zákazníkům poskytnout také vizualizaci zájmového území.

Posklizňová selektivní aplikace herbicidů

V současné době je ideální čas na detekci především vytrvalých plevelů (pcháč oset, pýr plazivý) v dozrávajících obilninách a řepce. Kdy na základě snímkování a následné detekci plevelů připravujeme předpisové mapy pro cílenou posklizňovou aplikaci v meziporostním období.

Monitoring chmelnice


Chybějící rostliny chmele mohou představovat citelné snížení výnosového potenciálu chmelnice. V současné doběověřujeme možnosti detekce chybějících rostlin pro jednodušší dosadbu rostlin chmele.