Výsledky

Precizní start do jarní sezóny

Zemědělce v současné době, více než kdy jindy, trápí vysoké vstupní náklady a nízká cena komodit. Jednorázové snížení vstupů ale může dlouhodobě znamenat propad rentability. Je proto nutné hledat systémová řešení. Jedno z takových řešení představují selektivní aplikace, které jsou dnes spojovány především s aplikací herbicidů na plevelné rostliny. Jejich potenciál lze však využít i u poškozených pozemků.

Po zimních měsících je řada pozemků částečně poškozená (obr. 1), ať už vlivem počasí nebo škůdců (zvěř, hraboši a další). Jako řešení Vám nabízíme snímkování pozemku bezpilotními prostředky (UAV) pro vyčíslení poškození / mezerovitosti (%), (psali jsme již v minulosti).