Precizní start do jarní sezóny

Zemědělce v současné době, více než kdy jindy, trápí vysoké vstupní náklady a nízká cena komodit. Jednorázové snížení vstupů ale může dlouhodobě znamenat propad rentability. Je proto nutné hledat systémová řešení. Jedno z takových řešení představují selektivní aplikace, které jsou dnes spojovány především s aplikací herbicidů na plevelné rostliny. Jejich potenciál lze však využít i u poškozených pozemků.

 

Po zimních měsících je řada pozemků částečně poškozená (obr. 1), ať už vlivem počasí nebo škůdců (zvěř, hraboši a další). Jako řešení Vám nabízíme snímkování pozemku bezpilotními prostředky (UAV) pro vyčíslení poškození / mezerovitosti (%), (psali jsme již v minulosti).

Obr. 1 Snímek dokládá poškození řepky ozimé.

Obr. 1 Snímek dokládá poškození řepky ozimé.

Na základě snímkování dále připravíme zákazníkovi předpisovou mapu (obr. 2) pro selektivní aplikace hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Výhodou předpisové mapy je možnost jejího opakovatelného využití v průběhu celé vegetace s možností kombinace s variabilními aplikacemi. Obr. 1 3 znázorňují pozemek s řepkou ozimou o velikosti 17,03 ha a lokálním poškozením o velikosti 3,21 ha. Úspora hnojiv a přípravků v tomto případě dosahuje u každé aplikace 18,8 %.

Obr. 2 Předpisová mapa pro selektivní aplikace hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.

Obr. 2 Předpisová mapa pro selektivní aplikace hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.

Předpisové mapy připravujeme dle terminálu a možností aplikační techniky. Pro hladký start se selektivními aplikacemi se kromě snímkování a přípravy předpisových map účastníme také prvního nastavení a aplikace.

Obr. 3 Předpisové mapa v Plánovači práce (MyJohnDeere) před odesláním do terminálu postřikovače.

Obr. 3 Předpisové mapa v Plánovači práce (MyJohnDeere) před odesláním do terminálu postřikovače.

Máte zájem o konzultaci nebo selektivní aplikaci? Neváhejte nás kontaktovat.