Zaměření hranic pozemků za pomoci bezpilotních prostředků

Zaměření hranic pozemků za pomoci bezpilotních prostředků V rámci vyměřování hranic pozemků využíváme mimo jiné také bezpilotních prostředků (UAV). Díky tomu dokážeme zákazníkům poskytnout také vizualizaci zájmového území. V uplynulých dnech jsme provedli několik...

Posklizňová selektivní aplikace herbicidů

Posklizňová selektivní aplikace herbicidů V současné době je ideální čas na detekci především vytrvalých plevelů (pcháč oset, pýr plazivý) v dozrávajících obilninách a řepce. Kdy na základě snímkování a následné detekci plevelů připravujeme předpisové mapy pro cílenou...

Monitoring chmelnice

Monitoring chmelnice
 Chybějící rostliny chmele mohou představovat citelné snížení výnosového potenciálu chmelnice. V současné době ověřujeme možnosti detekce chybějících rostlin projednodušší dosadbu rostlin chmele. Výsledkem detekce je stanovení přesného...