Ověření ISOBUS konektivity

Zimní měsíce přináší prostor pro kontrolu softwarových verzí terminálů mechanizace a ověření konektivity mezi jednotlivými terminály traktorů a nářadím. Moderní mechanizace je v naprosté většině vybavena standardizovaným komunikačním protokolem ISOBUS, který je založený na CAN sběrnici. ISOBUS vychází z normy ISO 117 83, která upravuje komunikaci mezi traktorem a nářadím. Norma je podporována všemi významnými výrobci zemědělské techniky John Deere, Fendt, Horsch, Amazone, Kuhn, Case a další.

Obr. 1 ISOBUS konektor

ISOBUS umožňuje uživatelům pomocí jednoho terminálu ovládat různá ISOBUS kompatibilní zařízení. Díky tomuto systému odpadá instalace několika terminálů do kabiny mechanizace (display pro odstředivé rozmetadlo, postřikovač a další) a v kabině tak zůstává pouze jeden pracovní terminál / display. To může při nákupu nářadí ušetřit nemalé finanční prostředky, kdy kupující nemusí kupovat terminál výrobce nářadí. V případě nutnosti zobrazení více pracovních dat lze hlavní pracovní terminál v naprosté většině případů dovybavit přídavným zobrazovacím terminálem.

Obr. 2 Traktor John Deere 6215R ovládá terminálem traktoru odstředivé rozmetadlo KuhnAxis 40.2 H-EMC.

Obr. 3 Pro lepší přehlednost pracovní činnosti lze terminál / display dovybavit druhým, univerzálním zobrazovacím terminálem.

V následující části bychom Vás rádi seznámili s jednotlivými funkcionalitami ISOBUS.

Jednotlivé funkcionality

UT SERVER

Možnost ovládání různých nástrojů jedním terminálem. Možnost ovládat nářadí jakýmkoliv terminálem s funkcí UT.

AUX – 0 AUX FUNCTION

Ovládací prvky, které umožňují přiřazení funkcí nářadí. Například na univerzální joystick ve stroji.

AUX – N AUX FUNCTION

Totožná funkce jako AUX – 0 AUX FUNCTION, přesto přes AUX – 0 nelze ovládat stejné funkce jako s AUX – N AUX FUNCTION.

TC – BAS CLIENT

Záznam dokumentace práce bez zohledněním polohy. Dokumentaci lze následně exportovat.

TC – GEO CLIENT

Možnost získávání informací o poloze nebo plánování pracovních úkonů /dávky na základě polohy. Například pomocí předpisových map.

TC – SC CLIENT

Automatické přepínání sekcí závislé na pozici stroje a překrytí.

TECU TRACTOR

Informace o přítomnosti řídící jednotky traktoru. Řídící jednotka poskytuje informace o rychlosti, otáčkách motoru atd.

TIM SERVER

Systém částečně ve vývoji. Traktor umožní být ovládán nářadím. Na základě dat bude nářadí moci upravovat například rychlost nebo hydraulické okruhy.

 ISB SERVER

Funkce umožní deaktivovat funkce nářadí, které byly aktivovány pomocí terminálu ISOBUS. To je nezbytné pokud je terminálem ovládáno více nářadí.

Praktický příklad: traktor John Deere 6215R a odstředivé rozmetadlo Kuhn Axis 40.2 H-EMC

 

Traktor John Deere je vybavený palubním terminálem 4600, možností dokumentace práce (TC-BAS), řídící jednotkou (TECU) a dalšími funkcemi. Odstředivé rozmetadlo Kuhn Axis 40.2H-EMC umožňuje ovládání externím terminálem (UT) a získávání informací o poloze (TC-GEO) – to je nutné u variabilních aplikací. Z ověření vyplývá konektivita traktoru a odstředivého rozmetadla, která umožní ovládat odstředivé rozmetadlo terminálem traktoru spojenou s možností variabilní aplikace a záznamem dokumentace práce / aplikace. Na závěr nezapomeňte zkontrolovat licence terminálu traktoru (dokumentace, sekční kontrola atd.). Při ověřování nezapomeňte ověřit i softwarovou verzi terminálu / nářadí (Obr. 2 červený rámeček).

Obr. 4 Příklad ověření pomocí aef-isobus-database.org

Zdroj: aef-isobus-database.org

Vysvětlivky:

Funkce AEF nejsou certifikovány.

Funkce AEF jsou certifikovány.

Funkce AEF jsou certifikovány a lze je použít.

Jednotlivé funkcionality Vaší mechanizace si můžete ověřit na webové stránce AEFDatabase – www.aef-isobus-database.org, lze stáhnout také jako aplikaci na Google Playnebo App Store.

Zvažujete nákup nové mechanizace nebo plánujete využívat nové technologie se stávajícímechanizací a nejste si přesto stále jistí její kompatibilitou a rádi byste odbornou pomoc? Neváhejte nás kontaktovat.  

Další články

Stanovení vzorkovací sítě pro odběr půdních vzorků

Nedílnou součástí zlepšování půdní úrodnosti jsou laboratorní rozbory půdy, kteréposkytují cenné informace zásobenosti půdy jednotlivými živinami.

Variabilní aplikace. Snímek ze satelitu nebo bezpilotního prostředku?

Diskutovaným tématem při tvorbě předpisových map je kvalita vstupních dat.

Relativní výnosový (produkční) potenciál pozemku

Nevyrovnanost pozemku se nejvíce projevuje na výnosu plodin, který je ovlivněn celou řadou nejrůznějších faktorů, především dostupností vody, což potvrzují promítnuté odtokové linie. 


Variabilní hnojení nesnižuje spotřebu N hnojiv

Také už Vám obchodní zástupci nabízející platformy umožňující tvorbu předpisových map pro variabilní hnojení tvrdili, že variabilním hnojením snížíte spotřebu N a zvýšíte výnos?