Relativní výnosový (produkční) potenciál pozemku

Nevyrovnanost pozemku se nejvíce projevuje na výnosu plodin, který je ovlivněn celou řadou nejrůznějších faktorů, především dostupností vody, což potvrzují promítnuté odtokové linie. 


 

Relativní výnosový potenciál vyjadřuje produktivitu jednotlivých částí pozemku. Sestavení vychází z analýzy víceleté řady výnosových map. V případě absence výnosových map lze využít družicová data jako v tomto případě. Sestavený relativní výnosový potenciál lze využít jako podklad pro variabilní setí, zásobní hnojení nebo například stanovení odběrné sítě pro odběr půdních vzorků.

 

Kromě vytvoření relativního výnosového potenciálu a rozdělení do výnosových úrovní jednotlivých pozemků nabízíme také analýzu pozemků pro vhodnost k uplatňování principů precizního zemědělství.

Obr. Relativní výnosový potenciál odráží stav stanoviště, především dostupností vody, což potvrzují promítnuté odtokové linie.

Další články

Stanovení vzorkovací sítě pro odběr půdních vzorků

Nedílnou součástí zlepšování půdní úrodnosti jsou laboratorní rozbory půdy, kteréposkytují cenné informace zásobenosti půdy jednotlivými živinami.

Ověření ISOBUS konektivity

Zimní měsíce přináší prostor pro kontrolu softwarových verzí terminálů mechanizace ověření konektivity mezi jednotlivými terminály traktorů a nářadím.

Variabilní aplikace. Snímek ze satelitu nebo bezpilotního prostředku?

Diskutovaným tématem při tvorbě předpisových map je kvalita vstupních dat.

Variabilní hnojení nesnižuje spotřebu N hnojiv

Také už Vám obchodní zástupci nabízející platformy umožňující tvorbu předpisových map pro variabilní hnojení tvrdili, že variabilním hnojením snížíte spotřebu N a zvýšíte výnos?