Variabilní aplikace. Snímek ze satelitu nebo bezpilotního prostředku?

Diskutovaným tématem při tvorbě předpisových map je kvalita vstupních dat. V současné době je využíváno především satelitních snímků, které mají různá rozlišení (m/px). Od desítek m/px (Landsat/Sentinel), jednotek m/px (Planet) až po desítky cm/px (WorldView). Druhou možností získání vstupních dat (snímků) je využít bezpilotních prostředků – dronů (UAV), které poskytují rozlišení i v jednotkách cm/px.

Ale potřebuje zemědělec/agronom takto kvalitní data? Bezpilotní prostředky jsou vhodné pro selektivní aplikace, kde hledáme anomálie na úrovni jednotek cm/px. Pro běžné variabilní aplikace takto kvalitní snímky rozhodně nepotřebujeme. Většina aplikační techniky mění dávku v celém záběru a není nutné investovat do drahých snímků ve vysokém rozlišení.

V některých případech může být takto podrobná předpisové mapa spíše na škodu zdůvodu časté změny dávky. Pro běžné variabilní aplikace hnojiv a přípravků na ochranu rostlin doporučujeme využívat satelitní snímky s nižším rozlišením – například Sentinel (10m/px).

Obr. Rozdíl v kvalitě vstupních dat pro tvoru předpisových map pro variabilní aplikace

Ing. Josef Chára

Další články

Stanovení vzorkovací sítě pro odběr půdních vzorků

Nedílnou součástí zlepšování půdní úrodnosti jsou laboratorní rozbory půdy, kteréposkytují cenné informace zásobenosti půdy jednotlivými živinami.

Ověření ISOBUS konektivity

Zimní měsíce přináší prostor pro kontrolu softwarových verzí terminálů mechanizace ověření konektivity mezi jednotlivými terminály traktorů a nářadím.

Relativní výnosový (produkční) potenciál pozemku

Nevyrovnanost pozemku se nejvíce projevuje na výnosu plodin, který je ovlivněn celou řadou nejrůznějších faktorů, především dostupností vody, což potvrzují promítnuté odtokové linie. 


Variabilní hnojení nesnižuje spotřebu N hnojiv

Také už Vám obchodní zástupci nabízející platformy umožňující tvorbu předpisových map pro variabilní hnojení tvrdili, že variabilním hnojením snížíte spotřebu N a zvýšíte výnos?